Copyright 2023 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ (สายบ่อพักน้ำเดิม-บ้านนายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง) 20 ธันวาคม 2562
ประาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา (สายที่ 2) (สายบ่อพักน้ำเดิม - บ้านนางวงษ์วาด มณีแสน) 09 ธันวาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา (สายที่ 1) (สายบ้านนายทองใบ เจียมศักดิ์ – บ้านนายสุนทร วิชัยยนต์) 09 ธันวาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 (สายที่ 2) สายลำห้วยคลองทาก 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 (สายที่ 1) สายข้างหนองขาม 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ (สายที่ 2) (สายบ้านนาสุพงษ์ ดวงจันทร์ดี-บ้านนายสงวน อัมรา) 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ (สายที่ 1) (สายบ้านนางเลื่อน ปักเหนือ-บ้านนายสุด พั่วเหล็ก) 18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ (สายที่ 2)(สายบ้านหนองแวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ) 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ (สายที่ 1)(สายบ้านหนองแวงประชาสรรค์-บ้านโนนประเสริฐ) 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินทรุดห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.ศรีชมภู 04 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ อบต.ศรีชมภู 04 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี (จำนวน 2 สาย) 28 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ (สายทางไปวัดดานเทพนิมิตร) 25 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม (สายบ้านนายบุญเคน โบราณกุล-บ่อพักน้ำเดิม,บ่อพักน้ำเดิม-ถนนลาดยาง) 17 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร (จำนวน 2 สาย) 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี (สายทางไปวัดป่าสามัคคีธรรม) 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายลำห้วยม่องตอนบน) 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายทางลงฝายน้ำล้น) 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ีที่ 15 บ้านโนนงาม (สายบ้านโนนงาม-ทุ่งนา) 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ (ทางไปวัดถ้ำลอด) ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 27 กันยายน 2562
f t g m

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/y25n3r 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู