Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ (สายที่ 2) 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ (สายที่ 1) 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม 08 เมษายน 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร (สายที่ 2) 08 เมษายน 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านชมภูพร (สายที่ 1) 08 เมษายน 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม 08 เมษายน 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายที่ 2) 23 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม (สายที่ 1) 23 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 23 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู 23 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม 17 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 13 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ีที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่ 10 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ีที่ 6 บ้านโคกกลาง 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไผ่ 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี 15 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านนาขาม (จุดที่ 2) 13 กรกฎาคม 2564
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู