Copyright 2022 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566ยกเลิ 18 พฤศจิกายน 2565 11
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 พฤศจิกายน 2565 23
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 20 ตุลาคม 2565 23
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 26 สิงหาคม 2565 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 24 สิงหาคม 2565 45
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 05 สิงหาคม 2565 54
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 กรกฎาคม 2565 86
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564 08 มิถุนายน 2565 65
กิจกรรมสนับสนุนหรือบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 08 มิถุนายน 2565 56
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่4/2564 ครั้งที่1 06 มกราคม 2565 56
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ครั้งแรก 29 ธันวาคม 2564 47
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 01 พฤศจิกายน 2564 174
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 28 ตุลาคม 2564 130
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 01 ตุลาคม 2564 44
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่2 20 สิงหาคม 2564 42
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่1 13 สิงหาคม 2564 42
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564 13 กรกฎาคม 2564 179
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่1 02 กรกฎาคม 2564 44
เลื่อนการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 28 พฤษภาคม 2564 153
เเจ้งซ่อมไฟฟ้า 14 พฤษภาคม 2564 162
f t g m

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

 

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู