Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2565 07 ธันวาคม 2565
รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 07 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ยกเลิก 18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 พฤศจิกายน 2565
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 07 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 20 ตุลาคม 2565
สถิติการใช้สนามกีฬาตำบลศรีชมภู ปีพ.ศ.2565 03 ตุลาคม 2565
ข้อมูลรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลศรีชมภู 03 ตุลาคม 2565
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อนตำบลศรีชมภู ประจำปี 2565 19 กันยายน 2565
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 05 กันยายน 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำขนมดอกจอก 26 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 26 สิงหาคม 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 24 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 23 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 17 สิงหาคม 2565
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2565 11 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 11 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง โทษของ บุหรี่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 05 สิงหาคม 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 กรกฎาคม 2565
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู