Copyright 2024 - องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ข้อมูลผู้บริหาร

 

ฝ่ายบริหาร

นายก

รองฯ ปอง รองฯ แกส
เลขานายก

 

ฝ่ายกิจการสภา
ประธานสภา
รองประธานสภา เลขาสภา

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
ส. อบต. ม.1 ส. อบต. ม.2.jpg ส. อบต. ม.3.jpg ส. อบต. ม.4.jpg
ส. อบต. ม.5.jpg ส. อบต. ม.6.jpg ส. อบต. ม.7.jpg ส. อบต. ม.8.jpg
ส. อบต. ม.9.jpg ส. อบต. ม.10.jpg  ส. อบต. ม.11.jpg ส. อบต. ม.12.jpg
ส. อบต. ม.13.jpg ส. อบต. ม.14.jpg ส. อบต. ม.15.jpg ส. อบต. ม.16.jpg
f t g m

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

เลขที่ 139 หมู่ 9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ 042-490422

โทรสาร 042-490423

e-mail: srichompu139@gmail.com

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู